בית המגורים בארץ-ישראל לאורך ההיסטוריה: בין פונקציונאליות לאידיאולוגיה

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ד', 18-20, סמסטר ב'

 

 

סילבוס

 

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי
ספרות עזר: 

במסגרת הקורס ישולב סיור בעיר דוד