הגליל בתקופות ההלניסטית, הרומית והביזנטית

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום א', 18-20, סמסטר א'.

סלבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי
מיקום: 
604/061