משנת ארץ ישראל - מסכת עירובין

book  1.png
פרופ' זאב ספראי

משנת ארץ ישראל" היא פירוש חברתי והיסטורי למשנה. את הפרויקט התחילו יחד פרופ' שמואל ספראי ובנו פרופ' זאב ספראי.  בשנת תשס"ג הצטרפה פרופ' חנה ספראי (האחות של זאב). זמן קצר לאחר מכן הלך האב לעולמה בשיבה טובה. זאב וחנה המשיכו בלימוד סדר נשים וטהרות. עם פטירתה של חנה בשנת תשס"ח ממשיך זאב לבדו (בינתיים). ספראי האב והבן סיימו לכתוב 17 כרכים ראשונים (פירוש לסדר זרעים ומועד),ומאז תשס"ג השלים זאב את כתיבתם של 15 כרכים נוספים.

לפרטים נוספים: http://www.kehilanet.co.il/ViewPage.asp?pagesCatID=364&siteName=kvYavne