ד"ר היימן מוטי

ד"ר
ד"ר היימן מוטי
דוא"ל : 
שעות קבלה: 

פרסומים

מחקר

דר' לארכיאולוגיה. מורה מן החוץ במחלקה ללימודי א"י, ארכיאולוג ברשות העתיקות

תחומי מחקר והוראה:  ארכיאולוגיה של הנגב וסיני, חקלאות, נוודים וחברות אדם במדבר, סקר ארכיאולוגי, חישה מרחוק בארכיאולוגיה.  

מחקרים בולטים בשנים האחרונות:  ההתיישבות החקלאית בצפון הנגב בתקופה הביזנטית, מיפוי מערכות חקלאות במדבר ובספר המדבר בחישה מרחוק , נופים ארכיאולוגיים; אתר המחקר /http://www.mnemotrix.com/adasr/

קורסים