מהו המתקן המתומן בכניסה לכנסיה בחרבת בית לויה ?

תאריך: 

======================================================================

שאלה: 

מהו המתקן המתומן בכניסה לכנסיה בחרבת בית לויה ?

ליאור

======================================================================= 

  התשובה:

פרופ' בועז זיסו

המתקן המדובר הוא במקורו בפטיסטריום (מתקן טבילה נוצרי). בהקשרו הנוכחי הוא משמש כשוקת (כלומר הוא בשימוש משני).
האתר, במרכזו כנסיה מרוצפת פסיפסים מרהיבים, נחפר על ידי יורם צפריר ויוסי פטריך באמצע שנות ה-1980 ועל ידי צוות בניהולו של  אורן גוטפלד בשנים האחרונות. אני מצרף ביבליוגרפיה למטה.
 
 
 

O. Gutfeld and A. Ecker, ‘Jesus is Here’: An Ancient Greek Inscription from Khirbet Beit Loya, In: D. Chrupcala (ed.), Christ is here! Studies in biblical and Christian archaeology in memory of Michele Piccirillo, ofm., [SBF Collectio Maior 52], Jerusalem, 2013.

Frankel, Rafael and Patrich, Joseph and Tsafrir, Yoram, ''The Oil Press at Horvat Beit Loya'', Pages 287-300 in Christian Archaeology in the Holy Land: New Discoveries. Essays in Honour of Virgilio C. Corbo. Edited by Bottini, Giovanni-Claudio and Di Segni, Leah and Alliata, Eugenio. SBF Collectio Maior 36. Jerusalem: Franciscan Printing Press, 1990.

Patrich, Joseph and Tsafrir, Yoram, ''A Byzantine Church and Agricultural Installations at Khirbet Beit Loya'', Qadmoniot 71-72 (1985): 106-112 (in Hebrew).

Patrich, Joseph and Tsafrir, Yoram, ''Horvat Bet Loya'', Excavations and Surveys in Israel 4 (1985): 11-14.

Patrich, Joseph and Tsafrir, Yoram, ''Horvat Bet Loya–1986'', Excavations and Surveys in Israel 6 (1987-88): 3-6.

Patrich, Joseph and Tsafrir, Yoram, ''A Byzantine Church Complex at Horvat Beit Loya'', Pages 265-272 in Ancient Churches Revealed. Edited by Tsafrir, Yoram. Jerusalem: Israel Exploration Society, 1993.

בברכה, 

פרופ' בועז זיסו

המחלקה ללמודי א"י וארכיאולוגיה ע"ש מרטין (זוס), אוניברסיטת בר אילן