פרקי טבע במקרא

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום א' 12-14, שנתי

תואר ראשון

סלבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי