הורדוס המלך וממלכתו

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ד', 18-20, סמסטר א'.

 

תואר ראשון

 

סלבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי