הממצא הארכיאולוגי - הרובד הסמוי ומשמעותו

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ב ' 12-14 סמ' א'

סמינר לתואר שני

סלבוס

/files/lisa/shared/16-144-01.pdf

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי