סיורים

שם הסיורמספר הסיורשם הקורסמרצה הסיורתאריך הסיורסמל מיוןהרשמה לסיור
סיור ביפו עם ד"ר תמיר גורן6124/04/2014 כל היוםהרשמה לסיור
סיור לתל ערד, תל באר שבע ולכיש עם פרופ' אהרון מאיר6024/04/2014 - 07:15ההרשמה סגורה
סיור לתל ערד תל ב"ש ולכיש עם ד"ר שון זלינג-אסטר6024/04/2014 - 07:15ההרשמה סגורה
סיור במוזאון רוקפלר עם עמית דגן7524/04/2014 - 10:00הרשמה לסיור
תל חצור ותל דן עם ד"ר שון זלינג-אסטר6301/05/2014 - 07:15הרשמה לסיור
תל חצור ותל דן עם פרופ' אהרון מאיר6301/05/2014 - 07:15הרשמה לסיור
ירושלים הרומית עם ד"ר גיא שטיבל6201/05/2014 - 08:00הרשמה לסיור
קמפוס הכרת החי בצפון- הרשמה לתלמידי הקורס בלבד!7007/05/2014 - 07:15הרשמה לסיור
פרה היסטוריה בכרמל6408/05/2014 - 07:15הרשמה לסיור
בית שערים וציפורי6508/05/2014 - 07:15הרשמה לסיור
קמפוס מחלקתי לרמת הגולן ולחרמון7314/05/2014 - 07:15הרשמה לסיור