סיורים

שם הסיורמספר הסיורשם הקורסמרצה הסיורתאריך הסיורסמל מיוןהרשמה לסיור
תל חצור ותל דן עם פרופ' אהרון מאיר6301/05/2014 - 07:15הרשמה לסיור
תל חצור ותל דן עם ד"ר שון זלינג-אסטר6301/05/2014 - 07:15הרשמה לסיור
ירושלים הרומית עם ד"ר גיא שטיבל6201/05/2014 - 08:00הרשמה לסיור
קמפוס הכרת החי בצפון- הרשמה לתלמידי הקורס בלבד!7007/05/2014 - 07:15הרשמה לסיור
פרה היסטוריה בכרמל6408/05/2014 - 07:15הרשמה לסיור
בית שערים וציפורי6508/05/2014 - 07:15הרשמה לסיור
קמפוס מחלקתי לרמת הגולן ולחרמון7314/05/2014 - 07:15הרשמה לסיור
סיור במוזאון רוקפלר עם עמית דגן7512/06/2014 - 10:00הרשמה לסיור