סגל אקדמי

ראש המחלקה

דוא"ל
פרופ' זיסו בועז bzissu@gmail.com

פרופסור אמריטוס

חברי סגל שיצאו לגמלאות