קורסים

מספר קורס שם הקורס תואר מרצהסמל מיון
16-437 ארץ-ישראל וסביבותיה בתקופת הברזל תואר ראשון מאיר אהרן
16-316 המשכיות ושינוי-שלהי ימי ביזאנטיון וראשית האיסלם בארץ-ישראל תואר ראשון מזור אמיר
16-317 מבנים דתיים בירושלים בתקופות האיובית והממלוכית תואר ראשון מזור אמיר
16-252 הכרת החי של ארץ ישראל תואר ראשון נתן משה
16-643 ארץ-ישראל בתק' המוסלמית קדומה תואר ראשון סרי ירון
16-306 תולדות הרפואה בארץ ישראל מימי הביניים ועד העת החדשה תואר ראשון עמר זהר
16-180 פרקי טבע במקרא תואר ראשון עמר זהר
16-314 סוגיות בריאליה של ארץ-ישראל לאור תעודות הגניזה תואר ראשון עמר זהר
16-131 בצבת המעצמות: ארץ-ישראל תחת שלטון אשור, בבל ופרס תואר ראשון פאוסט אברהם
16-194 ירושלים בתקופת המקרא תואר ראשון פאוסט אברהם
16-502 ארכיאולוגיה של בית המגורים תואר ראשון פאוסט אברהם
16-975 ארכיאולוגיה ולאומיות תואר ראשון פאוסט אברהם
16-991 סמינר מחלקתי תארים מתקדמים פיקאר אבי
16-016 מבוא לביבליוגרפיה וכתיבה אקדמית תואר ראשון פיקאר אבי
16-405 יחסים בינעדתיים בישראל תואר ראשון פיקאר אבי
16-804 מחלוקות חברתיות בישוב ובמדינת ישראל תואר ראשון פיקאר אבי
16-945 מדיניות העליה של מדינת ישראל והתנועה הציונית תואר ראשון פיקאר אבי
16-992 סמינר מחלקתי לתלמידי תואר שלישי תואר ראשון פיקאר אבי
16-035 נשים בחברה לוחמת-מגדר בחברה הצלבנית תואר ראשון פרידמן איוון
16-919 סוגיות בנושאי הגנה וביטחון בתקופת המנדט תואר ראשון קרויזר גד
16-783 מלחמות ישראל ערב: ממלחמת העצמאות לקדש תואר ראשון קרויזר גד
16-211 יהודה ושומרון-משיבת ציון ועד חתימת התלמוד תואר ראשון רביב דביר
16-948 חברה ודת בימי הבית השני: היסטוריה ותרבות חומרית תואר ראשון רגב איל
16-204 החשמונאים והורדוס: דת חברה ופוליטיקה תארים מתקדמים רגב איל
16-214 ארץ-ישראל בתקופת בית שני תואר ראשון רגב איל
16-222 החברה בארץ-ישראל בימי בית שני לאור הארכיאולוגיה תואר ראשון רגב איל
16-315 המסדרים הצבאיים בממלכה הצלבנית תואר ראשון רובין יונתן
16-312 מוסלמים נוצרים ויהודים: ארץ ישראל מהכיבוש הצלבני ועד הכיבוש העות'מאני תואר ראשון רובין יונתן
16-702 עליה לרגל ואתרים קדושים תואר ראשון רובין יונתן
16-363 מדבר יהודה וים המלח תואר ראשון רובינשטיין מרדכי
16-400 גיאוגרפיה יישובית של הגליל תואר ראשון רובינשטיין מרדכי
16-031 מבוא לתולדות ארץ-ישראל בעת החדשה תואר ראשון רוזנברג-פרידמן לילך
16-032 מקורות ראשונים ומשניים-תולדות א"י בעת החדשה תואר ראשון רוזנברג-פרידמן לילך
16-403 סוגיות בהתיישבות תואר ראשון רוזנברג-פרידמן לילך