קורסים

מספר קורס שם הקורס תואר מרצהסמל מיון
16-909 יוסף בן מתתיהו כחוקר וכארכיאולוג תואר ראשון שוורץ יהושע
16-140 מבוא לגיאוגרפיה היסטורית של ארץ-ישראל בתקופת בית שני ובתקופת המשנה והתלמוד תואר ראשון שוורץ יהושע
16-320 אתרים קדושים בארץ ישראל בתקופת בית שני ובתקופת המשנה והתלמוד תואר ראשון שוורץ יהושע
16-107 מבוא לתולדות ארץ-ישראל בעת החדשה תואר ראשון רוזנברג-פרידמן לילך
16-834 תרבות, הווי ופנאי בתקופת היישוב תואר ראשון רוזנברג-פרידמן לילך
16-040 נשים, מגדר ותולדות היישוב תואר ראשון רוזנברג-פרידמן לילך
16-785 המושבה העברית תואר ראשון רוזנברג-פרידמן לילך
16-363 מדבר יהודה וים המלח תואר ראשון רובינשטיין מרדכי
16-369 גולן וחרמון תואר ראשון רובינשטיין מרדכי
16-709 היהודים בממלכת ירושלים הצלבנית תואר ראשון רובין יונתן
16-313 בירותיה של הממלכה הצלבנית: ירושלים ועכו תואר ראשון רובין יונתן
16-312 בין מוסלמים, נוצרים ויהודים: ארץ ישראל מהכיבוש הצלבני ועד הכיבוש העות'מאני תואר ראשון רובין יונתן
16-310 ממלכת ירושלים הצלבנית: היסטוריה חברתית ותרבותית תואר ראשון רובין יונתן
16-621 ארץ-ישראל בתקופת החשמונאים ובית הורדוס תארים מתקדמים רגב איל
16-226 כתות קומראן: חברה, הלכה ואידיאולוגיה תארים מתקדמים רגב איל
16-198 ראשית הנצרות בארץ-ישראל תואר ראשון רגב איל
16-286 The Dead Sea Scrolls: An Introduction תואר ראשון רגב איל
16-269 ירושלים בימי הבית השני, ארכיאולוגיה והיסטוריה לאור התגליות החדשות תואר ראשון רגב איל
16-300 אדם ונוף בארץ אפרים תואר ראשון רביב דביר
16-105 מבוא לגיאומורפולוגיה תואר ראשון רביב דביר
16-104 יסודות הגיאוגרפיה הפיסית תואר ראשון רביב דביר
16-919 סוגיות בנושאי הגנה וביטחון בתקופת המנדט תואר ראשון קרויזר גד
16-783 מלחמות ישראל ערב: ממלחמת העצמאות לקדש תואר ראשון קרויזר גד
16-628 הארכיאולוגיה של איליה קפיטולינה בתקופות הרומית המאוחרת והביזאנטית תואר ראשון קלונר עמוס
16-035 מורי דרך בא"י בימי הביניים. תואר ראשון פרידמן איוון
16-991 סמינר מחלקתי תארים מתקדמים פיקאר אבי
16-016 מבוא לביבליוגרפיה וכתיבה אקדמית תואר ראשון פיקאר אבי
16-093 שורשי הפוליטיקה הישראלית תואר ראשון פיקאר אבי
16-807 עיירות הפיתוח בישראל תואר ראשון פיקאר אבי
16-091 מדינת ישראל: העשור הראשון תואר ראשון פיקאר אבי
16-950 בין דת ומדינה – בישוב ובמדינה תואר ראשון פיקאר אבי
16-923 תרבות חומרית, חברה ואידיאולוגיה תואר ראשון פאוסט אברהם
16-882 ארץ-ישראל במאה העשירית לפנה"ס והארכיאולוגיה של הממלכה המאוחדת תואר ראשון פאוסט אברהם
16-134 הארכיאולוגיה של אפריקה תואר ראשון פאוסט אברהם
16-352 הנגב בתקופת המקרא תואר ראשון פאוסט אברהם
16-157 דינמיקה אתנית בממצא הארכיאולוגי: ארץ-ישראל בתקופת הברזל כמקרה מבחן תואר ראשון פאוסט אברהם
16-264 רפואה וחומרי מרפא בארץ-ישראל הקדומה תואר ראשון עמר זהר
16-256 פרקי טבע במקרא תואר ראשון עמר זהר
16-644 טבע וריאליה בארץ ישראל הקדומה תואר ראשון עמר זהר
16-643 ארץ ישראל בתקופה הערבית המוקדמת תואר ראשון סרי ירון