קורסים

מספר קורס שם הקורס תואר מרצהסמל מיון
16-142 ממצא וטקסט והיחס ביניהם: ארץ ישראל בתקופה הרומית תואר ראשון אדן-בייביץ דוד
16-144 הממצא הארכיאולוגי - הרובד הסמוי ומשמעותו תארים מתקדמים אדן-בייביץ דוד
16-153 הגליל בתקופת בית שני, לאור המקורות הספרותיים והממצא הארכיאולוגי תואר ראשון אדן-בייביץ דוד
16-427 מדעים בארכיאולוגיה תואר ראשון אלפרסון-אפיל נירה
16-103 מבוא לפרה היסטוריה של א"י תואר ראשון אלפרסון-אפיל נירה
16-210 חפירות נבחרות תואר ראשון אלפרסון-אפיל נירה
16-026 בתים מבפנים תואר ראשון אלפרסון-אפיל נירה
16-027 מהפכות קדומות: גילויים והמצאות בפרהיסטוריה של האדם תואר ראשון אלפרסון-אפיל נירה
16-903 אתרים במרחב: יישומי GIS בארכיאולוגיה תואר ראשון אלפרסון-אפיל נירה
16-120 ארץ ישראל בתקופת המקרא תואר ראשון אסטר שון זליג
16-147 ממלכת ישראל הצפונית מירבעם ועד הגלות תואר ראשון אסטר שון זליג
16-148 הנגב בתקופת המקרא תואר ראשון אסטר שון זליג
16-150 הכתב והכתיבה בא"י בתקו' הברונזה והברזל תואר ראשון אסטר שון זליג
16-104 יסודות הגיאוגרפיה הפיזית תואר ראשון אקרמן אורן
16-105 מבוא לגיאומורפולוגיה תואר ראשון אקרמן אורן
16-515 סוגיות נבחרות באנתרופוקן.האדם מעצב נוף הארץ מימי קדם ועד ימינו תואר ראשון אקרמן אורן
16-067 ארץ ישראל-ג"ג ותרבות לאורך הדורות תואר ראשון אקרמן אורן
16-146 הארכיאולוגיה בעין הציבור: מוזיאונים לארכיאולוגיה בישראל תואר ראשון אריה ערן
16-145 עקבות פרעה בכנען: מנערמר ועד שישק תואר ראשון אריה ערן
16-444 על חומותייך-ארגוני המגן בירושלים טרם קום המדינה 1948-1920 תואר ראשון ארנון מרום נעמה
16-215 ארץ-ישראל בתקופת המשנה והתלמוד תואר ראשון ברוך אייל
16-216 בתי כנסת בתקופה הרומית ביזנטית תואר ראשון ברוך אייל
16-243 ירושלים מראשיתה ועד שלהי ימי הבית הראשון תואר ראשון ברוך אייל
16-117 מבוא לגיאוגרפיה של האדם בארץ ישראל בעת החדשה תואר ראשון גורן תמיר
16-846 תולדות הסכסוך היהודי ערבי תואר ראשון גורן תמיר
16-065 עלייתה ושקיעתה של יפו בעת החדשה תואר ראשון גורן תמיר
16-113 תולדות המחקר של ארץ-ישראל תואר ראשון דר שמעון
16-701 התקופה הערבית המוקדמת תואר ראשון דרורי יוסף
16-152 מבוא לארכיאולוגיה של א"י בתק' הרומית מאוחרת והביזנטית תואר ראשון זיסו בועז
16-151 מבוא לארכאולוגיה של א"י בתקופה ההלנסטית ורומית קדומה תואר ראשון זיסו בועז
16-203 מרד בר כוכבא תואר ראשון זיסו בועז
16-249 יסודות הסקר הארכיאולוגי תואר ראשון זיסו בועז
16-562 קברים ונהגי קבורה בארץ-ישראל תואר ראשון זיסו בועז
16-025 שיטות מחקר בין תחומיות תארים מתקדמים כהן-הטב קובי
16-418 חברה ועיר בעת החדשה תואר ראשון כהן-הטב קובי
16-827 אדם ונוף בכפר המודרני במדינת ישראל תואר ראשון כהן-הטב קובי
16-836 אדם ונוף בכפר המודרני במדינת ישראל תואר ראשון כהן-הטב קובי
16-838 התהוות מרכז הארץ תואר ראשון כהן-הטב קובי
16-115 ארכיאולוגיה של האנושות תואר ראשון מאיר אהרן
16-130 מבוא לארכיאולוגיה של ארץ ישראל בתקופת הברונזה והברזל תואר ראשון מאיר אהרן