קורסים

מספר קורס שם הקורס תואר מרצהסמל מיון
16-265 ראשית בית הכנסת תארים מתקדמים אדן-בייביץ דוד
16-427 מדעים בארכיאולוגיה תואר ראשון אלפרסון-אפיל נירה
16-103 מבוא לארכיאולוגיה פרהיסטורית של ארץ-ישראל תואר ראשון אלפרסון-אפיל נירה
16-936 אתרים במרחב: יישומי GIS בארכיאולוגיה תואר ראשון אלפרסון-אפיל נירה
16-949 עיונים במחקר הפרהיסטורי תואר ראשון אלפרסון-אפיל נירה
16-871 טיפולוגיה וטכנולוגיה של כלי צור תואר ראשון אלפרסון-אפיל נירה
16-120-01 ארץ ישראל בתקופת המקרא תואר ראשון אסטר שון זליג
16-020 הממלכה המאוחדת וממלכות ישראל ויהודה-סיפור ומציאות– - מתוקשב תואר ראשון אסטר שון זליג
16-070 תמורות בחברה הישראלית כתוצאה מהמפגש עם אשור ועם בבל תואר ראשון אסטר שון זליג
16-202-01 קרמיקה קדומה תואר ראשון אריה ערן
10-201-01 ארכיאולוגיה של מצרים תואר ראשון אריה ערן
16-449 בני אדם הקימוה – ימי המנדאט וקום המדינה דרך סיפורי אנשים תואר ראשון ארנון מרום נעמה
16-293 חיי יום יום והלכה לאור כתובות ותעודות מימי הבית השני ומרד בר-כוכבא תואר ראשון אשל אסתר
16-292 מעגל החיים: מן המקרא ועד לפרשנות היהודית הקדומה תואר ראשון אשל אסתר
16-224-01 הורדוס המלך וממלכתו תואר ראשון ברוך אייל
16-545-01 בית המגורים בארץ-ישראל לאורך ההיסטוריה: בין פונקציונאליות לאידיאולוגיה תואר ראשון ברוך אייל
16-243 ירושלים מראשיתה ועד שלהי ימי הבית הראשון תואר ראשון ברוך אייל
16-401 קרקע ודמוגרפיה בתקופת המנדט תואר ראשון גורן תמיר
16-796 שלטון מקומי והיחסים בין יהודים לערבים 1948-1882 תואר ראשון גורן תמיר
16-152-01 מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל בתקופה הרומית המאוחרת והביזאנטית תואר ראשון ד"ר אבנר אקר
16-299-01 הגליל בתקופות ההלניסטית, הרומית והביזנטית תואר ראשון ד"ר אבנר אקר
16-158 על אבן, חרס וגומא – סוגיות באפיגרפיה בארץ ישראל תואר ראשון ד"ר אבנר אקר
16-298 יוון ורומא בארץ ישראל תואר ראשון ד"ר אבנר אקר
16-420-01 כלי חרס בארץ ישראל בתקופות ההלניסטית, רומית וביזנטית תואר ראשון ד"ר אבנר אקר
16-268 סילבוס לקורס "ככרמל בים יבוא" תואר ראשון דר שמעון
16-318 האיובים תואר ראשון דרורי יוסף
16-447 "בית אומייה" תואר ראשון דרורי יוסף
16-279 ראשית החקלאות והביות במזרח הקרוב: מבט ארכיאולוגי ובוטני תואר ראשון ויס אהוד
16-267 צמחים בשירות האדם – סמים ובשמים, תרבות וכלכלה תואר ראשון ויס אהוד
16-250 יסודות הבוטניקה תואר ראשון ויס אהוד
16-151-01 מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל בתקופה ההלניסטית והרומית הקדומה תואר ראשון זיסו בועז
16-340-01 מרשה ובית גוברין תואר ראשון זיסו בועז
01- 16-528 "ארכיאולוגיה של השדה" תואר ראשון זיסו בועז
16-025 שיטות מחקר בין-תחומיות בלימודי ארץ-ישראל תארים מתקדמים כהן-הטב קובי
16-837 ירושלים בינוי בירה, 1967-1948 תואר ראשון כהן-הטב קובי
16-802-01 עיר וכפר בארץ-ישראל בעת החדשה תואר ראשון כהן-הטב קובי
16-434-01 מקומות קדושים בארץ-ישראל בעת החדשה תואר ראשון כהן-הטב קובי
16-007 הציונות והים בעת החדשה תואר ראשון כהן-הטב קובי
16-130-01 מבוא לארכיאולוגיה של א"י בתקופת הברונזה והברזל תואר ראשון מאיר אהרן
16-201-01 נשק וביצורים בתק' המקרא תואר ראשון מאיר אהרן