תמונות מהסיור תלים בנגב המערבי של ד"ר שון זליג אסטר - 20/11/2014; תל הרור , תל א- שריעה, תל ג'מה, תל פרעה דרום. צילום: יעל עשוש