יום פתוח -לימודי א"י וארכיאולוגיה א סיון תשע"ג, 10 במאי 2013